Oldalak

2011. május 5., csütörtök

Na, most akkor művtöri

Az etruszk művészet

Etruszk kapu
A római művészet elődje az etruszk. A római kultúra kialakulását az etruszk és a hellenisztikus művészet segítette a kibontakozásban.
Első soron az etruszkokról kell beszélnünk. Az etruszk építészek alkalmazták rendszeren a boltívet. Csatornák lefedésénél, majd a hatalmas kövekből épített városkapúk kiképzésénél alkalmazták. A két alsó, ún. vállkövet és a felső zárókövet emberfejet ábrázoló szobrokkal tették hangsúlyossá.
A görögökétől eltértek a templomaik felépítése is. Az etruszk és később a római templom magas talapzaton állt.
A három fő istenség tiszteletének megfelelő hármas tagolású templomcellát nem vették körül  oszlok, ahogy azt a görögöknél láttuk. Az etruszk eredetű toszkán oszlopfejezet a dór oszlop fejezetére emlékeztet ugyan, de oszloptörzse sima, és lábazattal rendelkezik.
Fejlett halottkultuszával volt kapcsolatos a temetkezési helyek változatossága: akna-, kupola- és sziklába vágott kamrasírokat építettek. Utóbbiakat pedig képek fedték. Egyes helyeken sírvárosokat, nekropolisokat hoztak létre.
Etruszk hagyományokat őriztek a római lakóházak is. Középen nyitott tetejű átrium állt, benne a tűzhely. Az átrium körül helyezték el a lakószobákat.

Az etruszk szobrászat fő anyaga a terrakorra és a bronz. Az agyagból készült szarkofágok domborművein az elmúlás komor hangulata helyett a napi élet tevékenységeit örökítették meg. i.e.500 körül a római templomok szinte minden ékessége az etruszkoktól származott.
Házaspár szarkofágja
A festészetben elbeszélő stílusban örökítették meg a mitológiai eseményeket, halotti szertartásokat, de főképp a vidám lakomákat, táncot, vadászatot, birkózást. Tér, fény-árnyék éreztetése és a színek árnyékolása nélkül ábrázolták az eseményeket.

A sírkamrák festményeihez hasonlóan görög hatásról tanúskodnak az Etrúriában készült agyagedények is.


2 megjegyzés: